U-ETDS Sistemi Kimleri Kapsiyor ?

U-ETDS Hakkında

U-ETDS KİMLERİ KAPSIYOR?

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), ilk olarak 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ile tanımlanmıştır.

U-ETDS sistemi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve KTY çerçevesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak gerçek zamanlı takibi, değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarının sağlanacağı bir sistemdir.

  • Tarifeli/tarifesiz yolcu taşımacıları (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2),
  • Eşya taşımacılarını (K1, K3, C2 ve C3),
  • Lojistik işletmecilerini (L1 ve L2),
  • Kargo işletmecilerini (M1 ve M2),
  • Nakliyat ambarlarını (N1 ve N2),
  • Dağıtım işletmecilerini (P1 ve P2),
  • Taşıma işleri organizatörlerini (R1 ve R2)
  • Terminal işletmecilerini (T1 ve T2),

Mevzuat Dökümanı Zorumluluk Dağıtım Yazısı