Terminal İşletmeciliği Nedir

UETDS Hakkında Tüm Bilgiler

TERMİNAL İŞLETMECİLERİ İÇİN U-ETDS ?

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), ilk olarak 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ile tanımlanmıştır.

KTK ve KTY çerçevesinde terminal işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına T1 ve T2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları terminal işletmeciliği faaliyetinde;

  • 1. Terminale giren veya terminalden çıkan taşıtlara ilişkin;
    • a) Taşıt plakaları,
    • b) Taşıtların giriş/çıkış saatlerini,

    Taşıtın/taşıtların terminale giriş/çıkış yaptığı saatten en geç 24 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Mevzuat Dökümanı Zorumluluk Dağıtım Yazısı